Hướng dẫn và Hỗ trợ Giáo viên

Tạo một khóa học trên moodle (thaytro.net)

 
Hình của Phoenix Hoang
Re: Tạo một khóa học trên moodle (thaytro.net)
Bởi Phoenix Hoang - Thứ ba, 19 Tháng chín 2017, 3:29 PM
 

- Bài 5: Tạo Courses (Khóa học) và chỉnh Frontpage (Trang chủ) 

1. Đưa các Category ra ngoài trang chủ 

2. Đưa site news (Bản tin của trang ) ra ngoài trang chủ 

3. Tạo site news 

4. Cấu hình mặc định của 1 khóa học 

5. Tạo khóa học