Hướng dẫn và Hỗ trợ Giáo viên

Hướng dẫn & Hỗ trợ đối với Giáo viên


DiscussionStarted byRepliesLast post
Xuất đề thi làm trên giấy 1 Phoenix Hoang
Xuất đề thi bằng plugin QUIZ OFFLINE 2 Phoenix Hoang
Download and Install Examview software to post quizzes 1 Phoenix Hoang
Xin giúp đỡ về phần mềm trộn đề MC Mix. 1 Phoenix Hoang
Hướng dẫn tạo các dạng câu hỏi trên moodle 2 Phoenix Hoang
Tạo Đề thi trắc nghiệm cho moodle - Phần 1: Tạo câu hỏi trắc nghiệm 3 Phoenix Hoang
Tạo một khóa học trên moodle (thaytro.net) 1 Phoenix Hoang
Tạo Đề kiểm tra trắc nghiệm trên moodle - Phần 3: Đưa đề lên moodle 0 Phoenix Hoang
Gradebook in moodle 0 Phoenix Hoang
Tạo Đề thi trắc nghiệm cho moodle - Phần 2: xuất đề & chuyển đổi 0 Phoenix Hoang
Course Management in Moodle 3.0 0 Phoenix Hoang
Question types in thaytro.net (Moodle 3) 0 Phoenix Hoang
Import A Quiz From Word Document To thaytro.net 0 Phoenix Hoang
Adding a quiz in a course 0 Phoenix Hoang
Tạo Forum discussion trong khóa học 0 Phoenix Hoang
Embed GoogleDocs into Moodle 0 Phoenix Hoang
Creating moodle quizzes from word 0 Phoenix Hoang