- Website ThayTro.Net Sáng Kiến Kinh Nghiệm thi " Chiến Sỹ Thi Đua cấp Tỉnh " của một giáo viên Tiếng Anh trường THPT Trị An. Sau khi Đậu vào năm 2015, sáng kiến được tiếp tục duy trì để phục vụ học sinh và giáo viên trong và ngoài trường !!!

- Hiện tại, sau mỗi 1 UNIT trong SGK Tiếng Anh 10, 11 & 12, chúng tôi đã có các bài TEST. Ngoài ra, chúng tôi còn có các bài Kiểm tra 1 tiết, Đề Thi học kì của trường THPT Trị An cũng như các trường khác trong các năm gần đây !!! Đặc biệt, thaytro.net còn có các Đề thi thử THPT quốc gia,  Đề thi tuyển sinh 10, Tài liệu học tiếng Anh nhất là Tiếng Anh Thiếu Nhi và Tài liệu liên quan đến E-learning.

Courses


Tin tức chung