Hướng dẫn và Hỗ trợ Học viên

Hướng dẫn & Hỗ trợ đối với Học viên


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Hướng dẫn download 123link 0 Phoenix Hoang
CN, 9 Th12 2018, 12:26 PM
Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trên thaytro.net 0 Phoenix Hoang
T3, 4 Th08 2015, 8:44 PM
Hướng dẫn làm trắc nghiệm trên thaytro.net 1 Phoenix Hoang
T3, 4 Th08 2015, 8:27 PM
Hướng dẫn thanh toán khóa học thu phí, paid courses trên thaytro.net 1 Phoenix Hoang
T5, 10 Th03 2016, 9:59 AM
Hướng dẫn vào học trên thaytro.net[sử dụng Mã số vé] 2 Phoenix Hoang
T5, 10 Th03 2016, 10:15 AM
Hướng dẫn chèn hình ảnh vào moodle 0 Thầy Trò
T2, 18 Th12 2017, 11:16 AM
Hướng dẫn chèn youtube vào diễn đàn moodle[thaytro.net] 1 Thầy Trò
T4, 27 Th07 2016, 6:18 PM
Hướng dẫn download tài liệu trên thaytro.net 2 Phoenix Hoang
T2, 11 Th09 2017, 10:45 PM
Sửa thông tin cá nhân trên thaytro.net 0 Phoenix Hoang
T3, 4 Th08 2015, 8:34 PM
Xem Bài sửa và Lời giải thích Đề trắc nghiệm - ThayTro.Net 0 Phoenix Hoang
T3, 4 Th08 2015, 8:48 PM
Hướng dẫn đăng ký thành viên 1 Phoenix Hoang
T7, 1 Th08 2015, 10:56 AM
Hướng dẫn Xem điểm & bảng Xếp hạng trên thaytro.net 0 Phoenix Hoang
T3, 4 Th08 2015, 8:40 PM