Hướng dẫn và Hỗ trợ Học viên

Hướng dẫn & Hỗ trợ đối với Học viên


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trên thaytro.net 0 Phoenix Hoang
T3, 8 Th05 2018, 11:46 AM
Hướng dẫn làm trắc nghiệm trên thaytro.net 1 Phoenix Hoang
CN, 6 Th05 2018, 9:09 PM
Hướng dẫn thanh toán khóa học thu phí, paid courses trên thaytro.net 1 Phoenix Hoang
T7, 14 Th04 2018, 6:04 AM
Hướng dẫn vào học trên thaytro.net[sử dụng Mã số vé] 2 Phoenix Hoang
T6, 13 Th04 2018, 4:08 PM
Hướng dẫn chèn hình ảnh vào moodle 1 Thầy Trò
T2, 18 Th12 2017, 8:13 PM
Hướng dẫn chèn youtube vào diễn đàn moodle[thaytro.net] 1 Thầy Trò
T4, 27 Th09 2017, 8:41 PM
Hướng dẫn download tài liệu trên thaytro.net 2 Phoenix Hoang
T3, 19 Th09 2017, 10:52 PM
Sửa thông tin cá nhân trên thaytro.net 0 Phoenix Hoang
T7, 30 Th07 2016, 11:03 AM
Xem Bài sửa và Lời giải thích Đề trắc nghiệm - ThayTro.Net 0 Phoenix Hoang
T7, 30 Th07 2016, 10:57 AM
Hướng dẫn đăng ký thành viên 1 Phoenix Hoang
T7, 30 Th07 2016, 10:30 AM
Hướng dẫn Xem điểm & bảng Xếp hạng trên thaytro.net 0 Phoenix Hoang
T3, 4 Th08 2015, 8:40 PM