Hướng dẫn và Hỗ trợ Học viên

Hướng dẫn & Hỗ trợ đối với Học viên


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Hướng dẫn thanh toán khóa học thu phí, paid courses trên thaytro.net Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 1 Phoenix Hoang
T7, 14 Th04 2018, 6:04 AM
Hướng dẫn vào học trên thaytro.net[sử dụng Mã số vé] Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 2 Phoenix Hoang
T6, 13 Th04 2018, 4:08 PM
Hướng dẫn chèn hình ảnh vào moodle logo thaytro.netThầy Trò 1 Thầy Trò
T2, 18 Th12 2017, 8:13 PM
Hướng dẫn chèn youtube vào diễn đàn moodle[thaytro.net] logo thaytro.netThầy Trò 1 Thầy Trò
T4, 27 Th09 2017, 8:41 PM
Hướng dẫn download tài liệu trên thaytro.net Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 2 Phoenix Hoang
T3, 19 Th09 2017, 10:52 PM
Hướng dẫn làm Trắc Nghiệm trên thaytro.net Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 0 Phoenix Hoang
T7, 30 Th07 2016, 11:06 AM
Sửa thông tin cá nhân trên thaytro.net Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 0 Phoenix Hoang
T7, 30 Th07 2016, 11:03 AM
Hướng dẫn Tìm kiếm nhanh Đề trắc nghiệm trên thaytro.net Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 0 Phoenix Hoang
T7, 30 Th07 2016, 10:58 AM
Xem Bài sửa và Lời giải thích Đề trắc nghiệm - ThayTro.Net Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 0 Phoenix Hoang
T7, 30 Th07 2016, 10:57 AM
Hướng dẫn đăng ký thành viên Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 1 Phoenix Hoang
T7, 30 Th07 2016, 10:30 AM
Hướng dẫn Xem điểm & bảng Xếp hạng trên thaytro.net Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 0 Phoenix Hoang
T3, 4 Th08 2015, 8:40 PM