Hướng dẫn và Hỗ trợ Học viên

Hướng dẫn & Hỗ trợ đối với Học viên


DiscussionStarted byRepliesLast post
Hướng dẫn download link rút gọn 0 Phoenix Hoang
Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trên thaytro.net 0 Phoenix Hoang
Hướng dẫn làm trắc nghiệm trên thaytro.net 1 Phoenix Hoang
Hướng dẫn thanh toán khóa học thu phí, paid courses trên thaytro.net 1 Phoenix Hoang
Hướng dẫn vào học trên thaytro.net[sử dụng Mã số vé] 2 Phoenix Hoang
Hướng dẫn chèn hình ảnh vào moodle 0 Học Viên
Hướng dẫn chèn youtube vào diễn đàn moodle[thaytro.net] 1 Học Viên
Hướng dẫn download tài liệu trên thaytro.net 2 Phoenix Hoang
Sửa thông tin cá nhân trên thaytro.net 0 Phoenix Hoang
Xem Bài sửa và Lời giải thích Đề trắc nghiệm - ThayTro.Net 0 Phoenix Hoang
Hướng dẫn đăng ký thành viên 1 Phoenix Hoang
Hướng dẫn Xem điểm & bảng Xếp hạng trên thaytro.net 0 Phoenix Hoang