Hướng dẫn và Hỗ trợ Giáo viên

Tạo Đề kiểm tra trắc nghiệm trên moodle - Phần 3: Đưa đề lên moodle

 
Hình của Phoenix Hoang
Tạo Đề kiểm tra trắc nghiệm trên moodle - Phần 3: Đưa đề lên moodle
Bởi Phoenix Hoang - Thứ ba, 4 Tháng tám 2015, 8:18 PM
 

Khi đưa một bài kiểm tra (quiz) chứa nhiều câu hỏi mình thường chọn Category thích hợp và di chuyển các câu hỏi vào đúng Category để dễ quản lí và tái dụng sau này!


- Các Thiết lập mặc định của đề trắc nghiệm (default quiz setting) có sẵn. Tuy nhiên, các bạn có thể thay đổi theo ý muốn của các bạn.