Đề thi & Kiểm tra môn Tiếng Anh

  1. Box này chỉ đăng Đề thi & Kiểm tra khi đăng phải có DEMO LINK tải về!
  2. Các bạn cũng có thể Download các ĐỀ THI THỬ THPT quốc gia mới nhất tại đường LINK sau: https://thaytro.net/mod/forum/view.php?id=872
  3. Do đề được DEMO bằng Googledoc, Google drive, Box.net... nên các bạn có tải trực tiếp ngay trên DEMO nha! Nếu bạn gặp bất kì khó khăn gì thì vui lòng XEM VIDEO Hướng Dẫn tại LINK cuối màn hình!


DiscussionStarted byRepliesLast post
Download Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn tiếng Anh file pdf 4 mã đề gốc 1 Phoenix Hoang
Download Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh file pdf 4 mã đề gốc 0 Phoenix Hoang
Đề thi tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đồng Nai 2023 file PDF 0 Phoenix Hoang
Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Tiếng Anh file word 0 Phoenix Hoang
Download Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 12 Đồng Nai 2022 0 Phoenix Hoang
Đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 sở giáo dục & đào tạo tỉnh Đồng Nai 2009 - 2010 2 Phoenix Hoang
Đề thi tham khảo 2022 kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Anh file PDF 0 Phoenix Hoang
Download Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn tiếng Anh pdf 4 mã đề gốc 1 Phoenix Hoang
Download Đề thi tuyển sinh 10 Đồng Nai môn Tiếng Anh năm 2022 PDF 1 Phoenix Hoang
Download Đề thi học kì 2 tiếng Anh 12 tỉnh Đồng Nai năm 2021 pdf 0 Phoenix Hoang
Download Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Tiếng Anh file word 1 Phoenix Hoang
Download Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm học 2019 - 2020 0 Phoenix Hoang
Đề thi đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Quốc gia TP HCM pdf - Đề thi mẫu ĐGNL 0 Phoenix Hoang
Download Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Đồng Nai năm 2021 PDF bảng B 0 Phoenix Hoang
Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2020 pdf - Đề thi mẫu 0 Phoenix Hoang
Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Đồng Nai năm 2021 Bảng A file PDF 0 Phoenix Hoang
Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Đồng Nai năm học 2018-2019 0 Phoenix Hoang
Đề thi hk1 tiếng Anh 12 tỉnh Đồng Nai năm học 2020 - 2021 1 Phoenix Hoang
Đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 tỉnh Đồng Nai năm học 2017 - 2018 1 Phoenix Hoang
Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh 12 tỉnh Đồng Nai năm 2020 1 Phoenix Hoang