Hướng dẫn và Hỗ trợ Học viên

Hướng dẫn làm trắc nghiệm trên thaytro.net

 
Hình của Phoenix Hoang
Hướng dẫn làm trắc nghiệm trên thaytro.net
Bởi Phoenix Hoang - Thứ ba, 4 Tháng tám 2015, 8:27 PM
 

Hướng dẫn làm Trắc Nghiệm [chọn đề, chọn đáp án, trả lời câu hỏi, chuyển câu hỏi khác, nộp bài, xem đáp án...]


* Lưu ý: giao diện có thể khác chút ít theo thời gian !!!

Hình của Phoenix Hoang
Re: Hướng dẫn làm trắc nghiệm trên thaytro.net
Bởi Phoenix Hoang - Chủ nhật, 6 Tháng năm 2018, 9:09 PM