Hướng dẫn và Hỗ trợ Học viên

Hướng dẫn làm Trắc Nghiệm trên thaytro.net

 
Hình của Phoenix Hoang
Hướng dẫn làm Trắc Nghiệm trên thaytro.net
Bởi Phoenix Hoang - Thứ bảy, 30 Tháng bảy 2016, 11:06 AM
 

Hướng dẫn làm Trắc Nghiệm [chọn đề, chọn đáp án, trả lời câu hỏi, chuyển câu hỏi khác, nộp bài, xem đáp án...]


* Lưu ý: giao diện có thể khác chút ít theo thời gian !!!