General help

Lỗi không hiện công thức toán học và hình ảnh khi dùng iphone hoặc ipad của apple làm bài thi trắc nghiệm