General help

Nếu bạn không biết post ở đâu thì hãy post ở đây!!!


DiscussionStarted byRepliesLast post
Giảm số lượng inodes trên hosting web moodle 3 Phoenix Hoang
Tạo đề thi cho khách truy cập 8 Huỳnh Văn Ninh
Hỏi về cấu hình Oauth2 đăng nhập bằng google 9 Phoenix Hoang
Hỏi về add-on Coderunner trên moodle 2 Thắng Mai Thành
Làm sao để thêm trường Readmore vào Announcements trong Site Home 1 Phoenix Hoang
Hệ thống đang được bảo trì nên không thể truy cập được 2 Phoenix Hoang
Thay đổi cách hiển thị thumbnail khi chia sẻ link lên facebook 4 Trực BK
Plugin thêm hoạt động tài nguyên 0 Phan Vũ
Hỏi về tạo thời khóa biểu học sinh trên moodle 2 Thắng Mai Thành
[Hỏi]Thêm lời giải chi tiết cho từng câu hỏi trong quiz trên moodle 6 Nguyễn Mạnh Trường
Lỗi không hiện công thức toán học và hình ảnh khi dùng iphone hoặc ipad của apple làm bài thi trắc nghiệm 2 Phoenix Hoang
Hỏi về tạo block tìm kiếm 2 Thắng Mai Thành
Hỏi về lỗi trên trang moodle 1 Phoenix Hoang
[Hỏi]đăng nhập moodle bằng facebook gmail microsoft 3 Phoenix Hoang
Hỏi về phần drop menu 1 Phoenix Hoang
Hỏi về code 3 Phoenix Hoang
Hỏi về xem kết quả của User xác thực. 4 Thắng Mai Thành
Hỏi về chạy mobile app trên moodle 2 Thắng Mai Thành
Hỏi về up trang moodle từ localhost lên host 3 Thắng Mai Thành
[Hỏi]thay đổi favicon cho moodle 4 Phoenix Hoang