General help

Nếu bạn không biết post ở đâu thì hãy post ở đây!!!


DiscussionStarted byRepliesLast post
Em có bị mất bài thi không ạ ? 1 Phoenix Hoang
Truy cập từ máy khác vào máy chứa trang moodle 4 Phoenix Hoang
Chèn audio nghe cho quiz môn Listening 0 Tran Dang
Thêm cột khi upload danh sách thành viên 1 Phoenix Hoang
Xóa tiêu đề web 1 Phoenix Hoang
[Help] Đăng nhập Moodle bằng WordPress 1 Phoenix Hoang
Moodle Server checks failed - Giúp cập nhật Moodle Server checks 1 Phoenix Hoang
[Help] Sử dụng G Suite đăng nhập Moodle 3 Phoenix Hoang
[Help] Mô-đun xếp hạng 3 Phoenix Hoang
[Help]Thay đổi thứ tự các khóa học trên moodle 2 Phan Bảo Nguyên
Lỗi không xóa được file trên web moodle 5 Nguyễn Mạnh Trường
Move từ host cũ sang host mới và login bằng Microsoft 4 Phoenix Hoang
Site backup and restoring 2 Nguyen Luyen
Floating Mp3 Player for Moodle 0 Nguyen Luyen
[Help]Đăng nhập WordPress bằng Moodle 1 Phoenix Hoang
[Help]Giúp mình làm footer cho moodle 1 Phoenix Hoang
Giúp em về việc chọn server để chạy Moodle 2 Tran Duy
[Help]Giúp em chuyển Moodle sang host mới 1 Phoenix Hoang
[Help]Force users to login moodle 2 Phan Bảo Nguyên
Giảm số lượng inodes trên hosting web moodle 3 Phoenix Hoang