Other Grammar Points

English Sounds - luyện phát âm tiếng Anh với chuyên gia

English Sounds - luyện phát âm tiếng Anh với chuyên gia

by Phoenix Hoang -
Number of replies: 0

English Sounds - luyện phát âm tiếng Anh với chuyên gia
- Phần này rất hữu ích cho học sinh, nhất là học sinh khối 10, 11 và sinh viên bắt đầu học E.P.P

* DEMO: 

* DEMO: 

Tặng thêm cái này luôn!

BẢNG PHIÊN ÂM QUỐC TẾ 44