Hướng dẫn và Hỗ trợ Giáo viên

Tạo Đề thi trắc nghiệm cho moodle - Phần 1: Tạo câu hỏi trắc nghiệm

 
Hình của Phoenix Hoang
Re: Tạo Đề thi trắc nghiệm trên thaytro.net - Phần 1: Tạo câu hỏi trắc nghiệm
Bởi Phoenix Hoang - Thứ ba, 24 Tháng mười 2017, 2:42 PM