Đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 Sở giáo dục tỉnh Đồng Nai năm học 2013 - 2014 gồm 50 câu trắc nghiệm.