Topic outline

  • INTRODUCTION

    Đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 Sở giáo dục tỉnh Đồng Nai năm học 2013 - 2014 gồm 50 câu trắc nghiệm. Học sinh làm thêm các ĐỀ THI HỌC KỲ 1 CỦA SGD TỈNH ĐỒNG NAI. Hiện tại, Trang trắc nghiệm của chúng tôi đã có đề thi hk1 của sở GD & ĐT Đồng Nai môn Tiếng Anh 12 từ năm 2009 đến năm 2019.