Phương Pháp Dạy & Học

Các cấu trúc câu theo chủ đề sở thích

Các cấu trúc câu theo chủ đề sở thích

by nguyen phong -
Number of replies: 0

Thông thường, khi được hỏi về sở thích bằng tiếng anh , các bạn thường có xu hướng sử dụng những từ quen thuộc như “I like”, “I love”, “ I hate”, “ I don’t like”…đúng không? Tất nhiên, chúng không sai, chỉ là chúng quá thông dụng. Để được điểm cao trong phần thi nói, khoảng 6.5 trở lên ý, các bạn nên sử dụng những từ, cụm từ và cấu trúc sau nhé.

>> Bài luận về sở thích môn võ karate bằng tiếng anh

>> Viết về lợi ích lướt internet bằng tiếng anh

Với câu hỏi “Do you like…?”,thay vì trả lời “Yes, of course. I like/love ….very much”, tớ có các cách trả lời sử dụng paraphrasing như sau:


I have a particular love for ridding my bicycle every afternoon.
I enjoy reading comic books.
I’m fairly/ pretty keen on watching TV shows.
I’m really into going shopping with my best friends.
I’m quite a big/ dedicated fan of Korean Music.
I’m quite/ pretty fond of taking part in social activities.
I’m totally mad about collecting old motorcycles.
I’m passionate about drawing.
I have a strong/clear preference for travelling and sightseeing.
I’m a great lover of rock music.
I’m drawn to watch the sun rises.
I have a sympathy for hanging out with my friend on weekends.
Dogs always fill me with admiration.
Nếu các bạn không thích thì chỉ cần thêm “not”, “no” để tạo thành dạng phủ định cho câu trả lời. Các đồng chí cũng có thể dùng một số từ và cụm từ sau:


I have an intense dislike of people who are always late for appointments.
I take an instant dislike to coffee.
I have a deep hatred of economics
I always have a huge aversion to those who often make a fool out of their friends.