Tổng hợp các bài Test cho unit 12: music [cập nhật]