Editing theme and Appearance

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện theme moodle


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
PinnedChỉnh sửa giao diện moodle theme| Edit moodle themes Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 3 Phoenix Hoang
CN, 19 Th11 2017, 9:01 PM
Bài 14: Tạo dropdown menu cho moodle| menu xổ xuống Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 1 Phoenix Hoang
CN, 19 Th11 2017, 8:29 PM
Đóng khung bài viết trong forum moodle Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 1 Phoenix Hoang
CN, 19 Th11 2017, 7:52 PM
Chỉnh sửa kích thước nút like share facebook (resize facebook like share buttons) Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 1 Phoenix Hoang
CN, 19 Th11 2017, 3:09 PM
Bài 15: Rê chuột mở Menu Moodle| Hover to open menu in Moodle Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 0 Phoenix Hoang
T4, 8 Th11 2017, 9:23 AM
Google search for moodle| Chèn khung tìm kiếm google vào moodle Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 1 Phoenix Hoang
T3, 7 Th11 2017, 8:19 AM
Bài 16: Chỉnh sửa menu cho moodle| Edit moodle menu Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 0 Phoenix Hoang
T5, 3 Th08 2017, 6:56 PM
Bỏ logo moodle và login as| Remove moodle logo and login as Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 0 Phoenix Hoang
CN, 30 Th07 2017, 9:46 AM
Biến Kết thúc và nộp bài thành dạng nút [How to make Finish Attempt into a button?] Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 0 Phoenix Hoang
T5, 29 Th06 2017, 8:09 AM