Editing theme and Appearance

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện theme moodle


DiscussionStarted byRepliesLast post
Chỉnh sửa giao diện moodle theme| Edit moodle themes 5 Phoenix Hoang
Bảng điều khiển - Site navigation 2 Phoenix Hoang
Hiển thị danh sách giáo viên và cảm nhận của học viên ra ngoài homepage 1 Phoenix Hoang
Google search for moodle| Chèn khung tìm kiếm google vào moodle 3 Phoenix Hoang
Đổi màu tên menu và khối menu khi rê chuột 4 Phoenix Hoang
KHẨN: Không login được khi theme bị lỗi 1 Phoenix Hoang
Bài 14: Tạo dropdown menu cho moodle| menu xổ xuống 5 Phoenix Hoang
Chỉnh sửa header và footer trên giao diện moodle 12 Nguyễn Mạnh Trường
Giúp em phần listening 3 Phoenix Hoang
Đăng nhập moodle bằng facebook 5 Võ Hoàng Nhân
Không thay đổi được tùy chỉnh trong CSS 4 Ken Linh
Thêm ảnh vào header 0 Ken Linh
Đăng ký trang trên moodle 1 Phoenix Hoang
Đóng khung bài viết trong forum moodle 1 Phoenix Hoang
Chỉnh sửa kích thước nút like share facebook (resize facebook like share buttons) 1 Phoenix Hoang
Bài 15: Rê chuột mở Menu Moodle| Hover to open menu in Moodle 0 Phoenix Hoang
Bài 16: Chỉnh sửa menu cho moodle| Edit moodle menu 0 Phoenix Hoang
Bỏ logo moodle và login as| Remove moodle logo and login as 0 Phoenix Hoang
Biến Kết thúc và nộp bài thành dạng nút [How to make Finish Attempt into a button?] 0 Phoenix Hoang