Editing theme and Appearance

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện theme moodle


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
PinnedChỉnh sửa giao diện moodle theme| Edit moodle themes 3 Phoenix Hoang
CN, 19 Th11 2017, 9:01 PM
Không thay đổi được tùy chỉnh trong CSS 1 Phoenix Hoang
T4, 19 Th09 2018, 4:04 PM
Đăng nhập moodle bằng facebook 1 Ken Linh
T6, 14 Th09 2018, 8:52 AM
Chỉnh sửa header và footer trên giao diện moodle 10 Phoenix Hoang
CN, 9 Th09 2018, 3:30 PM
Thêm ảnh vào header 0 Ken Linh
T7, 8 Th09 2018, 9:01 AM
Đăng ký trang trên moodle 1 Phoenix Hoang
T4, 13 Th06 2018, 9:54 PM
Google search for moodle| Chèn khung tìm kiếm google vào moodle 3 Phoenix Hoang
T7, 9 Th06 2018, 5:50 PM
Bài 14: Tạo dropdown menu cho moodle| menu xổ xuống 1 Phoenix Hoang
CN, 19 Th11 2017, 8:29 PM
Đóng khung bài viết trong forum moodle 1 Phoenix Hoang
CN, 19 Th11 2017, 7:52 PM
Chỉnh sửa kích thước nút like share facebook (resize facebook like share buttons) 1 Phoenix Hoang
CN, 19 Th11 2017, 3:09 PM
Bài 15: Rê chuột mở Menu Moodle| Hover to open menu in Moodle 0 Phoenix Hoang
T4, 8 Th11 2017, 9:23 AM
Bài 16: Chỉnh sửa menu cho moodle| Edit moodle menu 0 Phoenix Hoang
T5, 3 Th08 2017, 6:56 PM
Bỏ logo moodle và login as| Remove moodle logo and login as 0 Phoenix Hoang
CN, 30 Th07 2017, 9:46 AM
Biến Kết thúc và nộp bài thành dạng nút [How to make Finish Attempt into a button?] 0 Phoenix Hoang
T5, 29 Th06 2017, 8:09 AM