Installing and Ungrading Moodle

Chia sẻ các thủ thuật Moodle & E-learning


DiscussionStarted byRepliesLast post
Fix unsupported db table row format if this test fails it indicates a potential problem[moodle] 1 Phoenix Hoang
Bài 6: Tạo forums (diễn đàn) trên moodle và loại bỏ news forum 2 Phoenix Hoang
Lỗi Server checks moodle other checks - Lỗi kiểm tra khác 1 Phoenix Hoang
Lỗi import database lên phpmyadmin (DirectAdmin) 2 Phoenix Hoang
Error reading from database 5 Phoenix Hoang
Bài 2: Những cài đặt cơ bản và thay đổi theme moodle 1 Phoenix Hoang
Bài 1: Cài đặt Moodle trực tiếp trên Host (Direct Admin, Cpanel…) 2 Phoenix Hoang
Lỗi email hạn chế khi tạo tài khoản học viên 2 Phoenix Hoang
giao diện thay đổi do thêm html 1 Phoenix Hoang
Hướng dẫn nâng cấp moodle - upgrade moodle 5 Phoenix Hoang
Bài 3: Tạo block và chỉnh sửa frontpage moodle 13 Phạm Trung
Hướng dẫn cài Moodle trên hosting Linux Windows 1 Phoenix Hoang
Tự động ghi danh thành viên vào khóa học [auto enrol] moodle 2x 2 Phoenix Hoang
Bài 10: Bật chức năng Đăng ký thành viên cho moodle 5 Shi Shan To
Bài 7: Tạo câu hỏi trắc nghiệm cho moodle và tạo quiz moodle 2 Phoenix Hoang
Bài 12: Cho khách truy cập vào moodle và cài đặt ghi danh khóa học 0 Phoenix Hoang
Bài 11: Tạo Captcha cho moodle 0 Phoenix Hoang
Bài 9: Cài đặt plugins cho moodle và giới thiệu các plugins cần thiết 0 Phoenix Hoang
Bài 5: Tạo khóa học trên moodle và chỉnh sửa trang chủ 0 Phoenix Hoang
Bài 4: Tạo Categories (Danh mục) trên moodle 0 Phoenix Hoang