Languages, Roles and permissions

Gói ngôn ngữ, vài trò và quyền hạn


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Thay đổi ô text theo language của theme moodle 0 Dương Đạt
T2, 20 Th03 2017, 11:15 AM
Việt hóa moodle từ A-Z [dịch moodle sang tiếng Việt] 0 Phoenix Hoang
T7, 18 Th07 2015, 12:46 PM