Other components

Nếu CÂU HỎI của bạn thuộc LĨNH VỰC mà diễn đàn CHƯA CÓ BOX phù hợp thì bạn hãy post ở đây!!!


DiscussionStarted byRepliesLast post
Ẩn các khối block đối với học sinh, trừ giáo viên, quản lý 1 Phoenix Hoang
Hiện ảnh và họ tên học viên trên điều hướng câu hỏi 2 Nguyễn Việt Cường
Lỗi Không viết được vào CSDL 2 Shi Shan To
Sitemap for moodle 1 Phoenix Hoang
Xin hỗ trợ về cách tạo sổ điểm 1 Phoenix Hoang
Lịch sử người dùng - moolde logs 1 Phoenix Hoang
Tắt tính năng xác thực email cho moodle 3.2|Remove email confirmation on moodle 1 Phoenix Hoang