Questionnaire and Quiz

Thảo luận và hỗ trợ về Quiz như: Các loại câu hỏi, cách tạo quiz, các phần mềm hỗ trợ tạo quiz...

Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Xuất đề trắc nghiệm và nhập đề trắc nghiệm trên moodle[export and import quiz] 0 Phoenix Hoang
T3, 20 Th11 2018, 10:18 PM
Hỏi về làm câu hỏi tiếng anh. 2 Thắng Mai Thành
T2, 12 Th11 2018, 9:36 AM
Gửi điểm cho sinh viên 1 Phoenix Hoang
T6, 9 Th11 2018, 4:29 PM
Tạo câu hỏi dạng sắp xếp 1 Phoenix Hoang
T6, 26 Th10 2018, 8:10 AM
Cho khách làm bài trắc nghiệm trên moodle 3 Phoenix Hoang
T6, 12 Th10 2018, 11:45 PM
Tạo một trang học tiếng anh trực tuyến 1 Phoenix Hoang
T5, 7 Th06 2018, 3:33 PM
Đưa đề Tiếng anh lên Moodle ? 4 Nguyễn Việt Cường
T7, 30 Th12 2017, 11:57 PM
[thaytro.net]Chỉnh sửa giao diện đề thi trắc nghiệm - quiz[moodle] 0 Phoenix Hoang
CN, 25 Th06 2017, 4:57 PM
Import câu hỏi toán học vào moodle 2 Minh Quang
T4, 7 Th12 2016, 9:00 AM