Questionnaire and Quiz

Thảo luận và hỗ trợ về Quiz như: Các loại câu hỏi, cách tạo quiz, các phần mềm hỗ trợ tạo quiz...

Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Hỏi về làm câu hỏi tiếng anh. 1 Phoenix Hoang
T2, 12 Th11 2018, 9:36 AM
Gửi điểm cho sinh viên 1 Phoenix Hoang
T6, 9 Th11 2018, 4:29 PM
Tạo câu hỏi dạng sắp xếp 1 Phoenix Hoang
T6, 26 Th10 2018, 8:10 AM
Cho khách làm bài trắc nghiệm trên moodle 3 Phoenix Hoang
T6, 12 Th10 2018, 11:45 PM
Tạo một trang học tiếng anh trực tuyến 1 Phoenix Hoang
T5, 7 Th06 2018, 3:33 PM
Đưa đề Tiếng anh lên Moodle ? 4 Nguyễn Việt Cường
T7, 30 Th12 2017, 11:57 PM
[thaytro.net]Chỉnh sửa giao diện đề thi trắc nghiệm - quiz[moodle] 0 Phoenix Hoang
CN, 25 Th06 2017, 4:57 PM
Import câu hỏi toán học vào moodle 2 Minh Quang
T4, 7 Th12 2016, 9:00 AM