Questionnaire and Quiz

Thảo luận và hỗ trợ về Quiz như: Các loại câu hỏi, cách tạo quiz, các phần mềm hỗ trợ tạo quiz...

DiscussionStarted byRepliesLast post
Về download Quiz trong Moodle 1 Phoenix Hoang
Đề nghe 1 lần nghe mà thôi 0 Nguyen Kim Tuan
Đưa đề Tiếng anh lên Moodle ? 6 Phoenix Hoang
Đề thi dạng PDF 1 Phoenix Hoang
Thêm giải thích cho đáp án trong quiz 4 Nguyen Luyen
Không hiện User picture moodle 3.9 1 Phoenix Hoang
Quiz in moodle 2 Nguyễn Thành Tân
Giấu đáp án - Correct answer trong moodle quiz 4 Nguyen Luyen
Hoverable drop-down menus in CSS for Moodle 3.8.1+ 2 Nguyen Luyen
Làm bài trắc nghiệm tổng hợp 1 Phoenix Hoang
Import câu hỏi toán học vào moodle 3 Phoenix Hoang
Lệnh copy văn bản không thực hiện được khi tạo questions bank 1 Phoenix Hoang
Xuất đề trắc nghiệm và nhập đề trắc nghiệm trên moodle[export and import quiz] 0 Phoenix Hoang
Hỏi về làm câu hỏi tiếng anh. 2 Thắng Mai Thành
Gửi điểm cho sinh viên 1 Phoenix Hoang
Tạo câu hỏi dạng sắp xếp 1 Phoenix Hoang
Cho khách làm bài trắc nghiệm trên moodle 3 Phoenix Hoang
Tạo một trang học tiếng anh trực tuyến 1 Phoenix Hoang
[thaytro.net]Chỉnh sửa giao diện đề thi trắc nghiệm - quiz[moodle] 0 Phoenix Hoang