Tiếng Anh 12


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Bài tập mệnh đề quan hệ - Relative clause 0 Phoenix Hoang
T3, 6 Th11 2018, 9:10 PM
Bài tập VI VT - Transitive or Intransitive verbs 2 Phoenix Hoang
T7, 4 Th11 2017, 10:13 PM
Sách trắc nghiệm mai lan hương tiếng Anh 12 có đáp án 1 Phoenix Hoang
CN, 7 Th05 2017, 5:01 PM
Bài tập trắc nghiệm dấu nhấn tiếng Anh 12 - stress 0 Phoenix Hoang
T5, 2 Th11 2017, 10:04 PM
Bài tập passive voice 0 Phoenix Hoang
T5, 2 Th11 2017, 9:32 PM
Bài tập trắc nghiệm phrasal verbs tiếng Anh 12 0 Phoenix Hoang
T3, 31 Th10 2017, 10:09 PM
Unit 4: Tiếng Anh 12 (passive) - Bài tập trắc nghiệm ( có đáp án) 0 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 3:06 PM
Unit 3: Tiếng Anh 12 - Bài tập Reported Speech 0 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 3:13 PM
Bộ sưu tập các bài viết luận tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 0 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 3:27 PM
Nhận biết từ loại để làm bài tập điền từ 0 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 3:25 PM
Unit 16: Adverbial Clauses of Time - sequence of tenses 0 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 3:23 PM
Longman Phrasal Verb Dictionary 0 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 3:21 PM
Unit 10: Tiếng Anh 12 - Cách sử dụng Modal Verbs / khiếm khuyết động từ 0 Phoenix Hoang
T6, 8 Th07 2016, 3:15 PM