New words, Expressions and Idioms

Vocabularies, Expressions & Idioms - Từ vựng, Cụm từ & Thành ngữ


DiscussionStarted byRepliesLast post
change svg color in pseudo element 0 Webs AllahBakhsh
Dịch Ca dao tục ngữ Việt Nam sang tiếng Anh 1 Phoenix Hoang
Phân biệt Respectful, Respectable và Respective 0 An Nam
Một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng 0 Huỳnh Diễm
Học từ vựng tiếng Anh bằng thơ 0 Huỳnh Diễm
1001 interesting Idioms 0 Phoenix Hoang
Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu, tình bạn, cuộc sống 0 Phoenix Hoang
27 thành ngữ tiếng Anh thông dụng 0 Phoenix Hoang