New words, Expressions and Idioms

Vocabularies, Expressions & Idioms - Từ vựng, Cụm từ & Thành ngữ


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Phân biệt Respectful, Respectable và Respective 0 An Nam
CN, 3 Th07 2016, 8:25 PM
Một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng 0 Huỳnh Diễm
T6, 7 Th08 2015, 7:51 PM
Từ vựng tiếng Anh bằng thơ 0 Huỳnh Diễm
T6, 7 Th08 2015, 7:51 PM
1001 interesting Idioms 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 6:57 PM
Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu, tình bạn, cuộc sống 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 6:55 PM
27 thành ngữ tiếng Anh thông dụng 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 6:55 PM
Tục Ngữ Tiếng Anh - Việt 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 6:54 PM