Singular or Plural - Subject and Verb Agreement

Subject & Verb Agreement: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ & động từ


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Subject and Verb Agreement - sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 0 Phoenix Hoang
T6, 7 Th08 2015, 6:41 PM