Verb Forms: Gerunds, Infinitives and Participles

Verb Forms: Gerunds, Infinitives, present participle, past participle...


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Các động từ theo sau là V-ING và TO VERB phổ biến nhất 2 Phoenix Hoang
T2, 28 Th08 2017, 2:51 PM
Ngữ pháp unit 3 tiếng anh 11 0 Ngọc Thuận
T6, 7 Th08 2015, 7:45 PM