Hướng dẫn và Hỗ trợ Giáo viên

Hướng dẫn & Hỗ trợ đối với Giáo viên


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Hướng dẫn tạo các dạng câu hỏi trên moodle 2 Phoenix Hoang
T6, 26 Th01 2018, 12:10 PM
Tạo Đề thi trắc nghiệm cho moodle - Phần 1: Tạo câu hỏi trắc nghiệm 3 Phoenix Hoang
T3, 24 Th10 2017, 2:42 PM
Tạo một khóa học trên moodle (thaytro.net) 1 Phoenix Hoang
T3, 19 Th09 2017, 3:29 PM
Tạo Đề kiểm tra trắc nghiệm trên moodle - Phần 3: Đưa đề lên moodle 0 Phoenix Hoang
T5, 31 Th08 2017, 3:24 PM
Gradebook in moodle 0 Phoenix Hoang
T3, 15 Th08 2017, 3:51 PM
Tạo Đề thi trắc nghiệm cho moodle - Phần 2: xuất đề & chuyển đổi 0 Phoenix Hoang
T5, 13 Th07 2017, 9:32 PM
Course Management in Moodle 3.0 0 Phoenix Hoang
T4, 27 Th07 2016, 7:53 PM
Question types in thaytro.net (Moodle 3) 0 Phoenix Hoang
T4, 27 Th07 2016, 7:47 PM
Import A Quiz From Word Document To thaytro.net 0 Phoenix Hoang
T4, 27 Th07 2016, 7:43 PM
Adding a quiz in a course 0 Phoenix Hoang
T4, 27 Th07 2016, 7:39 PM
Tạo Forum discussion trong khóa học 0 Phoenix Hoang
T4, 27 Th07 2016, 7:29 PM
Embed GoogleDocs into Moodle 0 Phoenix Hoang
T4, 27 Th07 2016, 7:07 PM
Creating moodle quizzes from word 0 Phoenix Hoang
T2, 23 Th11 2015, 9:42 AM
Download and Install Examview software to post quizzes 0 Phoenix Hoang
T5, 29 Th10 2015, 10:14 PM