Registration, Authentication and Enrolment

Đăng ký, chứng thực và ghi danh học viên


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Cấu hình gmail cho moodle - gmail settings for moodle 30 Phan Vũ
T5, 25 Th02 2016, 5:05 PM
Bỏ kích hoạt email khi đăng kí thành viên moodle 9 Phoenix Hoang
T7, 18 Th07 2015, 12:58 PM