Registration, Authentication and Enrolment

Đăng ký, chứng thực và ghi danh học viên


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Cấu hình gmail cho moodle - gmail settings for moodle 21 Phoenix Hoang
T3, 29 Th05 2018, 9:46 PM
Bỏ kích hoạt email khi đăng kí thành viên moodle 3 Võ Hoàng Nhân
T4, 21 Th02 2018, 3:24 PM