Registration, Authentication and Enrolment

Đăng ký, chứng thực và ghi danh học viên


DiscussionStarted byRepliesLast post
Cấu hình gmail cho moodle - gmail settings for moodle 30 Phan Vũ
Bỏ kích hoạt email khi đăng kí thành viên moodle 9 Phoenix Hoang