Registration, Authentication and Enrolment

Đăng ký, chứng thực và ghi danh học viên


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Bỏ kích hoạt email khi đăng kí thành viên moodle 8 Võ Hoàng Nhân
T5, 6 Th09 2018, 9:21 PM
Cấu hình gmail cho moodle - gmail settings for moodle 21 Phoenix Hoang
T3, 29 Th05 2018, 9:46 PM