Registration, Authentication and Enrolment

Đăng ký, chứng thực và ghi danh học viên


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Cấu hình gmail cho moodle - gmail settings for moodle Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 19 Phoenix Hoang
T7, 12 Th05 2018, 9:32 PM
Bỏ kích hoạt email khi đăng kí thành viên moodle Hình của Phoenix HoangPhoenix Hoang 3 Võ Hoàng Nhân
T4, 21 Th02 2018, 3:24 PM