Registration, Authentication and Enrolment

Đăng ký, chứng thực và ghi danh học viên


Diễn đànNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Bỏ kích hoạt email khi đăng kí thành viên moodle 9 Phoenix Hoang
T7, 18 Th07 2015, 12:58 PM
Cấu hình gmail cho moodle - gmail settings for moodle 21 Phoenix Hoang
T5, 25 Th02 2016, 5:05 PM