Registration, Authentication and Enrolment

Đăng ký, chứng thực và ghi danh học viên


DiscussionStarted byRepliesLast post
Lỗi OAuth 2 Facebook on Moodle 3.9: Danh sách KHÔNG hợp lệ trong Cài đặt OAuth của ứng dụng 6 Linh Hoàng
Cấu hình gmail cho moodle - gmail settings for moodle 32 Phoenix Hoang
Cấu hình gửi Email kích hoạt thành viên cho moodle | Gmail settings for moodle 0 Phoenix Hoang
Lỗi Oauth2 của google on moodle 8 Phoenix Hoang
Lỗi OAuth 2 facebook on moodle 2 Thắng Mai Thành
Bỏ kích hoạt email khi đăng kí thành viên moodle 9 Phoenix Hoang