Badges, Attendance, Competencies and Gradebook

Huy hiệu, Điểm danh, khung năng lực và sổ điểm


Chủ đề thảo luậnNgười khởi tạoTrả LờiBài viết gần đây nhất
Cách tạo sổ điểm chung cho toàn bộ các môn học trong khóa học. 2 pham trung