Đề thi & Kiểm tra môn Tiếng Anh

  1. Box này chỉ đăng Đề thi & Kiểm tra khi đăng phải có DEMO LINK tải về!
  2. Các bạn cũng có thể Download các ĐỀ THI THỬ THPT quốc gia mới nhất tại đường LINK sau: https://thaytro.net/mod/forum/view.php?id=872
  3. Do đề được DEMO bằng Googledoc, Google drive, Box.net... nên các bạn có tải trực tiếp ngay trên DEMO nha! Nếu bạn gặp bất kì khó khăn gì thì vui lòng XEM VIDEO Hướng Dẫn tại LINK cuối màn hình!


DiscussionStarted byRepliesLast post
Đề thi học kì 2 tiếng Anh 11 trường THPT Trị An 2016 0 Phoenix Hoang
Đề thi học kì 2 tiếng Anh 11 trường THPT Trị An 2017 0 Phoenix Hoang
Đề thi HK2 Tiếng Anh 12 tỉnh Đồng Nai năm 2010 có đáp án 0 Phoenix Hoang
Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 hk2 tiếng Anh 10 THPT Trị An 2015 0 Phoenix Hoang
Kiểm tra 1 tiết lần 4 tiếng Anh 10 trường THPT Trị An năm 2010 [4 đề] 1 Phoenix Hoang
Kiểm tra 1 tiết lần 4 tiếng Anh 12 THPT Trị An 2018 2 Phoenix Hoang
Kiểm tra 1 tiết unit 9, 10, 11 tiếng anh 10 trường THPT Trị An 2011 1 Phoenix Hoang
Đề kiểm tra 1 tiết unit 9 10 11 tiếng Anh 10 THPT Trị An 2016 0 Phoenix Hoang
Đề kiểm tra 1 tiết unit 9 10 11 tiếng Anh 10 trường THPT Trị An 2015 0 giáo viên Tiếng Anh
Đề kiểm tra 1 tiết unit 10 11 tiếng Anh 12 THPT Trị An 2018 1 Phoenix Hoang
Kiểm Tra 1 tiết lần 3 - Tiếng Anh 12 (unit 10, 11 & 12) Đề và Đáp án 2 Phoenix Hoang
Đề kiểm tra 1 tiết unit 9 10 11 tiếng Anh 11 THPT Trị An 2018 1 Phoenix Hoang
Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Đồng Nai năm 2015 0 Phoenix Hoang
Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Đồng Nai năm 2016 0 Phoenix Hoang
Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Đồng Nai năm 2018 2 Phoenix Hoang
Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Đồng Nai 3 Phoenix Hoang
Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019 môn Tiếng Anh bản word 0 Phoenix Hoang
Đề thi học kì 1 tiếng Anh 10 trường THPT Trị An năm học 2017 - 2018 0 Phoenix Hoang
Đề thi hk1 tiếng Anh 12 tỉnh Đồng Nai 2016 1 Phoenix Hoang
Đề thi học kì 1 tiếng Anh 11 trường THPT Trị An 2018 0 Phoenix Hoang