Thủ thuật Vbulletin

Vbulletin


DiscussionStarted byRepliesLast post
New Navbar Tabs - Thêm Tab trên Navbar Vbb 0 Phoenix Hoang
Postbit last online - Online lần cuối trên postbit & postbit legacy vbb4 0 Phoenix Hoang
Media Library 4.1.7 For vB 4 fixed - thư viện nhạc, video 0 Phoenix Hoang
Trang trí thống kê phần what's going on - chủ đề + bài viết + thành viên 0 Phoenix Hoang
VSa - Sub-Forum Manager vbb4 0 Phoenix Hoang
Mod Chủ đề tương tự kèm quảng cáo vbb4 - view more similar threads & ad for vbb4 0 Phoenix Hoang
Cách gỡ bỏ What’s New trên navbar VBB 4 0 Phoenix Hoang
Bbcode mp3 vbb4 chạy đuôi .mp3 0 Phoenix Hoang
[hd] Chuyển nhóm thành viên trong vbb (user groups) 0 Phoenix Hoang
Thêm nút Quên mật khẩu - forget password vào navbar vbb 0 Phoenix Hoang
[hd] Thêm định dạng rar, xml, pdf... vào file đính kèm vbb 0 Phoenix Hoang
Mod thống kê 3, 4 cột vbb4 - Last Thread MOD 0 Phoenix Hoang
Ai đã đọc chủ đề - who has read a thread vbb4 0 Phoenix Hoang
Mod uCash vbb4 - mod tiền ảo trên vBulletin 0 Phoenix Hoang
Hướng dẫn đóng khung uCash vbb4 - tiền ảo / points trên vBulletin 0 Phoenix Hoang
[hd] Chuyển thông tin thành viên vbb4 từ bên phải sang bên trái và ngược lại - chuyển field 0 Phoenix Hoang
Khung đăng nhập nhanh - Lightbox log in vbb 0 Phoenix Hoang
Tự đánh dấu vào nút ghi nhớ - Remember me box automatically ticked vbb 0 Phoenix Hoang
Love messege vbb4 - fix lỗi database- thông điệp yêu thương vbb4 0 Phoenix Hoang
Force users to read a thread - bắt người sử dụng đọc 1 chủ đề vbb4 0 Phoenix Hoang