Learning forums

Topic Forum Description Discussions
Tips and Tricks General help

Nếu bạn không biết post ở đâu thì hãy post ở đây!!!

55
Installing and Ungrading Moodle

Chia sẻ các thủ thuật Moodle & E-learning

21
Registration, Authentication and Enrolment

Đăng ký, chứng thực và ghi danh học viên

5
Editing theme and Appearance

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện theme moodle

17
Moodle community sites in Việt Nam
Giới thiệu website, tạo liên kết và hợp tác cùng phát triển...
1
Activities and resources Questionnaire and Quiz
Thảo luận và hỗ trợ về Quiz như: Các loại câu hỏi, cách tạo quiz, các phần mềm hỗ trợ tạo quiz...
14
Lesson, Survey and Feedback

Cách tạo bài học, thu thập thông tin và phản hồi

0
Repositories and Assignment 0
Book, Wiki, and Glossary 0
Forum, Course and Workshop

Diễn đàn, khóa học và hội thảo

3
Other components Filters and Text Editor

Công cụ soạn thảo và đăng bài

1
Badges, Attendance, Competencies and Gradebook

Huy hiệu, Điểm danh, khung năng lực và sổ điểm

1
Database, backup and restore

Cơ sở dữ liệu, sao lưu và phục hồi

4
Blocks, Pages, Labels and URL

Các khối, trang, nhãn và url

4
Languages, Roles and permissions

Gói ngôn ngữ, vài trò và quyền hạn

3
Other components

Nếu CÂU HỎI của bạn thuộc LĨNH VỰC mà diễn đàn CHƯA CÓ BOX phù hợp thì bạn hãy post ở đây!!!

5