Tin tức chung

Lịch thi học kì 2 trường THPT Trị An năm học 2017 - 2018

 
Hình của Phoenix Hoang
Lịch thi học kì 2 trường THPT Trị An năm học 2017 - 2018
Bởi Phoenix Hoang - Thứ năm, 22 Tháng ba 2018, 10:45 AM
 

Lịch thi học kì 2 trường THPT Trị An năm học 2017 - 2018 của khối 10 và 11

- Về công tác tổ chức kiểm tra (thi): yêu cầu các bộ phận tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế. Mỗi phòng kiểm tra bố trí 2 giám thị và không quá 24 học sinh/ phòng và có bố trí giám thị hành lang.

- Về công tác chấm kiểm tra: bài kiểm tra của học sinh được cắt phách trước khi chấm và tổ chức chấm theo sự chỉ đạo của TTCM.

- giới hạn chương trình như sau: chủ yếu là chương trình của học kì 2 và những nội dung liên quan ở học kì 1.

* Lưu ý: Trường hợp nằm trong giới hạn chương trình kiểm tra mà chưa dạy do việc áp dụng dạy học theo chủ đề thì bố trí dạy bù cho kịp chương trình.

- Lịch kiểm tra cụ thể của khối 10, 11 như sau: (các môn kiểm tra chung) * Nguồn: Trường THPT Trị An