General help

Moodle 3.2 có bỏ kích hoạt bằng email khi login bằng facebook được không?