General help

e sử dụng MariaDB thường bị lỗi

Trả lời: e sử dụng MariaDB thường bị lỗi

by Võ Hoàng Nhân -
Number of replies: 0

Trước tui cũng bị như bạn...sau đó không xài offline nữa mà up lên host luôn, giờ cũng đang gặp rắc rồi sad. Trước mình cho khoảng 50-60 user truy cập cùng lúc thì ổn. hơn thì bị như bác liền.