Hướng dẫn và Hỗ trợ Học viên

Hướng dẫn chèn hình ảnh vào moodle

 
logo thaytro.net
Hướng dẫn chèn hình ảnh vào moodle
Bởi Thầy Trò - Thứ hai, 18 Tháng mười hai 2017, 11:16 AM
 

Hướng dẫn chèn hình ảnh vào moodle

1. Chèn hình ảnh từ các website khác

- Bước 1: Nhấp phải chuột vào hình ảnh cần chèn - chọn Sao chép địa chỉ hình ảnh (Copy image address)

- Bước 2: Tại khung soạn thảo của moodle - chọn biểu tượng hình ảnh (Image) và dán địa chỉ hình ảnh (URL) vào moodle


- Bước 3: Tùy chỉnh hình ảnh theo ý bạn như: vị trí cần chèn, kích thước...

2. Chèn hình ảnh từ máy tính của bạn

+ Bước 1: Upload hình ảnh lên các trang web upload hình ảnh như: imgur.com, flickr.com, photobucket.com, ...

+ Bước 2: Lấy link hình ảnh dưới dạng; tenhinhanh.jpg hoặc tenhinhanh.png, ...


3. Upload hình ảnh trực tiếp lên moodle (Chức năng thường bị admin tắt hoặc hạn chế dung lượng upload)

- Bước 1: Upload hình ảnh lên các trang - chọn biểu tượng hình ảnh (Image) - chọn Browse repositories

- Bước 2: chọn hình ảnh cần upload

- Bước 3: Tùy chỉnh hình ảnh theo ý bạn như: vị trí cần chèn, kích thước...(Edited by Phoenix Hoang - original submission Monday, 18 December 2017, 4:59 PM)