Mẹo học nghe tiếng Anh

Học từ vựng tiếng anh bằng cách ghi nhớ từ, không phải ai cũng biết