Mẹo học nói tiếng Anh

Có nên sử dụng Idioms trong bài IELTS Speaking không?