Installing and Ungrading Moodle

Bài 7: Tạo câu hỏi trắc nghiệm cho moodle và tạo quiz moodle

 
Hình của Phoenix Hoang
Bài 7: Tạo câu hỏi trắc nghiệm cho moodle và tạo quiz moodle
Bởi Phoenix Hoang - Thứ năm, 6 Tháng bảy 2017, 11:38 AM
 

- Bài 7: Question Banks (Ngân hàng câu hỏi) và QUIZ (đề trắc nghiệm)

1. Cài đặt những Cài đặt mặc định cho QUIZ

2. Tạo QUIZ (đề trắc nghiệm) định dạng GIFT format

3. Tạo QUIZ định dạng AIKEN format

4. Tạo QUIZ định dạng Blackboard bằng EXAMVIEW

5. Giới thiệu tạo QUIZ bằng moodle_quiz_template

6. Hướng dẫn đưa đề trắc nghiệm lên MOODLE


Hình của Phoenix Hoang
Trả lời: Bài 7: Tạo câu hỏi trắc nghiệm cho moodle và tạo quiz moodle
Bởi Phoenix Hoang - Thứ hai, 28 Tháng tám 2017, 3:47 PM
 

* Download code Moodle_GIFT: http://www.mediafire.com/?vrff5v1zcbdjrdt

Hình của Phoenix Hoang
Re: Trả lời: Bài 7: Tạo câu hỏi trắc nghiệm cho moodle và tạo quiz moodle
Bởi Phoenix Hoang - Thứ sáu, 26 Tháng một 2018, 11:58 AM