Installing and Ungrading Moodle

Bài 3: Tạo block và chỉnh sửa frontpage moodle

 
Hình của Phoenix Hoang
Bài 3: Tạo block và chỉnh sửa frontpage moodle
Bởi Phoenix Hoang - Thứ sáu, 30 Tháng sáu 2017, 3:29 PM
 

-       Bài 3: Tạo Block và chỉnh sửa Frontpage (Trang chủ)


1.      Tạo/ Thêm Blocks

2.      Di chuyển Blocks

3.      Chỉnh sửa Frontpage (Trang chủ) như: chèn hình ảnh, chèn video…


Hình của Phoenix Hoang
Re: Bài 3: Tạo block và chỉnh sửa frontpage moodle
Bởi Phoenix Hoang - Thứ ba, 10 Tháng bảy 2018, 5:32 PM