Installing and Ungrading Moodle

Bài 1: Cài đặt Moodle trực tiếp trên Host (Direct Admin, Cpanel…)

 
Hình của Phoenix Hoang
Bài 1: Cài đặt Moodle trực tiếp trên Host (Direct Admin, Cpanel…)
Bởi Phoenix Hoang - Thứ năm, 29 Tháng sáu 2017, 8:33 AM
 

SERIES: MOODLE CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (NEWBIE)

-       Bài 1: Cài đặt Moodle trực tiếp trên Host (Direct Admin, Cpanel…)

-       Bài 2: Những cài đặt cơ bản và thay đổi Theme (Giao diện)

-       Bài 3: Tạo Block và chỉnh sửa Frontpage (Trang chủ)

-       Bài 4: Tạo Course Categories (Danh mục)

-       Bài 5: Tạo Courses (Khóa học) và chỉnh Frontpage (Trang chủ) 

-       Bài 6: Tạo Forums (Diễn đàn)

-       Bài 7: Tạo Question Banks (Ngân hàng câu hỏi)

-       Bài 8: Tạo Quizzes (Đề trắc nghiệm)

-       Bài 9: Cài đặt các Plugins cần thiết

-       Bài 10: Upgrade Moodle (Nâng cấp Moodle)


Bài 1: Cài đặt Moodle trực tiếp trên Host (Direct Admin, Cpanel…)


Hình của Võ Hoàng Nhân
Trả lời: Bài 1: Cài đặt Moodle trực tiếp trên Host (Direct Admin, Cpanel…)
Bởi Võ Hoàng Nhân - Thứ hai, 8 Tháng một 2018, 4:13 PM
 

Hello Ad,

Hiện tại mình đang sử dụng hostinger, gói doanh nghiệp, tuy nhiên khả năng chịu tải quá kém, mình tổ chức cho khoảng 100 user vào thi cùng lúc là die hệ thống bị đơ toàn tập. Ad có thể tư vấn cho mình gói hosting hay vps nào có thể chịu tải cho khoảng ~300 user thi cùng lúc được không? 

Thanks Ad