Database, backup and restore

Cách làm giảm dung lượng database cho moodle

 
Hình của Phoenix Hoang
Cách làm giảm dung lượng database cho moodle
Bởi Phoenix Hoang - Thứ năm, 30 Tháng sáu 2016, 11:27 PM
 

Mỗi một mã nguồn có những cách làm giảm dung lượng database khác nhau. Trong bài viết này, phuonghoangdn chỉ thảo luận về cách làm giảm dung lượng database cho mã nguồn moodle - vì các mã nguồn khác đã có rất nhiều bài hướng dẫn.

- Đối với các webmaster sử dụng hosting có dung lượng lưu trữ chỉ vài trăm hoặc vài ngàn MB thì rất quan tâm và lo lắng về dung lượng lưu trữ; thường xuyên kiểm tra và thắc mắc - tại sao dung lượng lưu trữ tăng nhanh như vậy? phuonghoangdn cũng vậy! thaytro.net sử dụng hosting chỉ có dung lượng lưu trữ chỉ có 2.000 MB nên phải tìm cách làm giảm dung lương lưu trữ đến mức tối đa. Nhất là gần đây, thaytro.net đã bị 2 lần đầy dung lượng lưu trữ và hosting bị khóa.

* Sau đây là một số biện pháp mà phuonghoangdn đã làm:

A. Biện pháp lâu dài:

  1. Giới hạn file đính kèm: chỉ cho phép 1-2 file đính kèm và mỗi file chỉ 100-200KB.
  2. Không cho upload hình ảnh trực tiếp trên website - mà chỉ cho upload sử dụng URL.
  3. Chỉnh settings của log (nhật ký) - để log tự xóa sau 1-3 tháng.
- Để chỉnh lại log: các bạn vào site administration - plugins - logging - standard log


standard log

và legancy log

legancy log


B. Biện pháp cấp thiết: 

* Lưu ý: Bạn nên Backup data trước khi thực hiện. Còn trường hợp của phuonghoangdn thì dung lượng 1.904/2.000MB - không còn dung lượng lưu trữ để mà Backup.

1. Empty log trong database - tìm mdl_logstore_standard_log - chọn Empty - nhớ là Empty chứ không phải Drop.


emty standard log

- Sau khi Empty database của thaytro.net giảm hơn 300MB vì website của mình để log mặc định của moodle - không bao giờ xóa.

- Empty 2 loại log này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến website vì phuonghoangdn đã làm.

2. Bạn cũng có thể Empty:

a. mdl_question_attempt_steps

b. mdl_question_attempt_step_data

* Lưu ý: Nếu bạn Empty 2 table này sẽ mất nhật ký từng bước làm của students như: bắt đầu làm 1 câu hỏi lúc mấy giờ ngày + chọn đáp án 1 câu hỏi lúc mấy giờ ngày + hoàn thành 1 câu hỏi lúc mấy giờ ngày. Nhưng bảng điểm vẫn còn.

qustion attempt steps

* Bài viết sau phuonghoangdn sẽ thảo luận thêm cách làm giảm dung lượng của database.