Registration, Authentication and Enrolment

Cấu hình gmail cho moodle - gmail settings for moodle

 
Hình của Phoenix Hoang
Re: Trả lời: Cấu hình gmail cho moodle - gmail settings for moodle
Bởi Phoenix Hoang - Thứ ba, 29 Tháng năm 2018, 9:46 PM
 

Chào Hung Thanh,

Trước hết, bạn cung cấp các thông tin mà box này yêu cầu; bạn sử dụng moodle phiên bản nào? Chạy localhost hay hosting thật?

Sau đó, bạn chịu khó đọc các comment của các thành viên khác xem có trường hợp nào bị lỗi giống bạn không?