Editing theme and Appearance

Biến Kết thúc và nộp bài thành dạng nút [How to make Finish Attempt into a button?]