Hướng dẫn và Hỗ trợ Giáo viên

Question types in thaytro.net (Moodle 3)

 
Hình của Phoenix Hoang
Question types in thaytro.net (Moodle 3)
Bởi Phoenix Hoang - Thứ tư, 27 Tháng bảy 2016, 7:47 PM
 

Các loại câu hỏi trong đề kiểm tra hoặc đề thi

- Moodle hỗ trợ hầu như tất cả các loại câu hỏi.