Hướng dẫn và Hỗ trợ Giáo viên

Import A Quiz From Word Document To thaytro.net

 
Hình của Phoenix Hoang
Import A Quiz From Word Document To thaytro.net
Bởi Phoenix Hoang - Thứ tư, 27 Tháng bảy 2016, 7:43 PM
 

Moodle cho phép bạn tạo đề trắc nghiệm từ word sau đó import vào moodle.