Hướng dẫn và Hỗ trợ Giáo viên

Adding a quiz in a course

 
Hình của Phoenix Hoang
Adding a quiz in a course
Bởi Phoenix Hoang - Thứ tư, 27 Tháng bảy 2016, 7:39 PM
 

Có nhiều các tạo quiz: 

1. Tạo câu hỏi trực tiếp trên website thaytro.net.

2. Tạo câu hỏi bằng các phần mềm như: examview, hotpotato, moodle quiz template...

3. Tạo câu hỏi từ word.

4. Download từ internet và upload.


* Trên thaytro.net đã tạo sẵn các Category rồi.