Hướng dẫn và Hỗ trợ Học viên

Hướng dẫn chèn youtube vào diễn đàn moodle[thaytro.net]

 
Hình của Phoenix Hoang
Re: Hướng dẫn đăng youtube vào diễn đàn thaytro.net
Bởi Phoenix Hoang - Thứ tư, 27 Tháng bảy 2016, 6:55 PM
 

Hướng dẫn bằng tiếng Anh


* Chèn bằng iframe chỉ dùng cho giáo viên chèn vào khóa học (course)